KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Жарандарды кабыл алуу графиги Шаршемби күнү — саат 14:00 дөн 15:00 гө чейин
Байланыш: 0 (312) 45-65-77 Бишкек шаары, Москва көчөсү, 201

Байланыш

Судьялардын жана сот тутумунун кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу бөлүмү
 • Дарек: 720010, г.Бишкек, ул.Московская, 201
 • Факс: (+996 312) 45-66-06
 • Телефон: (+996 312) 45-66-05, (+996 312) 45-66-16
 • E-mail: jtc.kg@mail.ru
 • Иштөө убактысы: 08:30 — 17:30
 • Түштөнүү убагы: 12:00 – 13:00
Отдел повышения квалификации судей и работников судебной системы
Судьялардын жана сот тутумунун кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу бөлүмү
 • Дарек: 720010, г.Бишкек, ул.Московская, 201
 • Факс: (+996 312) 45-66-06
 • Телефон: (+996 312) 45-66-05, (+996 312) 45-66-16
 • E-mail: jtc.kg@mail.ru
 • Иштөө убактысы: 08:30 — 17:30
 • Түштөнүү убагы: 12:00 – 13:00
Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат орундарына талапкерлерди окутуу бөлүмү
 • Дарек: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 15
 • Телефон: (+996 312) 31-75-66
 • E-mail: jtc.kg@mail.ru
 • Иштөө убактысы: 08:30 — 17:30
 • Түштөнүү убагы: 12:00 – 13:00
Жалпы бөлүм
 • Дарек: 720010, г.Бишкек, ул.Московская, 201
 • Телефон: (+996 312) 45-47-36
 • E-mail: jtc.kg@mail.ru
 • Иштөө убактысы: 08:30 — 17:30
 • Түштөнүү убагы: 12:00 – 13:00
Каржы-чарбачылык камсыздоо бөлүмү
 • Дарек: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 15
 • Телефон: (+996 312) 31-74-45
 • E-mail: jtc.kg@mail.ru
 • Иштөө убактысы: 08:30 — 17:30
 • Түштөнүү убагы: 12:00 – 13:00