KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Жарандарды кабыл алуу графиги Шаршемби күнү — саат 14:00 дөн 15:00 гө чейин
Байланыш: 0 (312) 45-65-77 Бишкек шаары, Москва көчөсү, 201

Окутуу пособиялар жана документтердин стандарттык формалары


                                     №1 Пособиясы

                                    №2 Пособиясы

                                    №3 Пособиясы

                                     №4 Пособиясы

                                    №5 Пособиясы

                                    №6 Пособиясы
 


 


Видеоматериалдар:Тема 1. Аткаруу өндүрүшүндөгү жоопкерчиликтин түрлөру

 


Тема 2. Талаштарды альтернативдүү чечүү, аткаруу өндүрүшүндө медиацияны колдонуу

 


Тема 3. Эл алдында сүйлөө негиздери жана сот аткаруучунун ишмердүүлүгүндөгү чыр-чатактарды жөндөө чеберчилиги


Тема 4. Сот аткаруучулардын ишиндеги кызыкчылыктардын кагылышуусун жөнгө салуунун негиздери


Тема 5. Өндүрүүнү карызкордун шаардык,айыл чарба жер участогуна жана үй жаныбарларына айлантуу өзгөчөлүктөрү


Тема 6. Кыргыз Республикасында жана чет өлкөдө карызкордун мүлкүн аткаруу өндүрүшүндө издөө