KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Жарандарды кабыл алуу графиги Шаршемби күнү — саат 14:00 дөн 15:00 гө чейин
Байланыш: 0 (312) 45-65-77 Бишкек шаары, Москва көчөсү, 201

СОТ АТКАРУУЧУЛАРДЫН ИШИНДЕГИ КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН КАГЫЛЫШУУСУН ЖӨНГӨ САЛУУНУН НЕГИЗДЕРИ


Тиркеме 1. Аткаруу өндүрүшүндө колдонулган документтердин формалары: