KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Жарандарды кабыл алуу графиги Шаршемби күнү — саат 14:00 дөн 15:00 гө чейин
Байланыш: 0 (312) 45-65-77 Бишкек шаары, Москва көчөсү, 201

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьялары үчүн семинар

18 апреля 2024

2024-жылдын 18-19 апрелинде Сот адилеттигинин жогорку мектебинин имаратында Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьялары үчүн семинар өтүүдө, темалары: «Чет өлкөлүк соттордун, эл аралык соттордун, бейтарап арбитраждардын жана бейтарап соттордун чечимдерин таануу жана аткаруу жөнүндө иштер боюнча өндүрүш», «Чет элдик элемент катышкан талаш-тартыштарды чечүү».


Семинар «Борбордук Азия өлкөлөрүндө укуктук мамлекеттүүлүккө көмөк көрсөтүү» программасынын колдоосу менен өтүп жатат.


Семинардын лекторлору:


Майчиев Шамарал Юсупович- Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын алдындагы Эл аралык Бейтарап соттунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын юстициясынын отличниги.


Давлетбаева Мадина Акремовна-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинин окутуучусу.


Айтбаева Индира Мукашевна-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинин окутуучусу.


Семинарда угуучулар төмөнкү маселелерди карап чыгышат:


-Кыргыз Республикасындагы бейтарап соттор: мыйзамдык база, ишмердик, компетенция, чечимдерди кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү.


-Чет өлкөлүк соттордун, эл аралык соттордун, арбитраждык соттордун жана арбитраждык соттордун чечимдерин таануу жана аткаруу.


-Бейтарап соттордун чечимдерин мажбурлап аткартуу үчүн аткаруу баракчасын берүү жөнүндө иштер боюнча өндүрүш.


-Жарандык иштер боюнча укуктук мамилелердин субъекти катары чет өлкөлүк элемент.


-Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын жарандык процесстик укуктук жөндөмдүүлүгү жана аракетке жөндөмдүүлүгү.


-Чет өлкөлүк юридикалык жактын жана эл аралык уюмдун жарандык процесстик укук жөндөмдүүлүгү.


-Иммунитеттин юрисдикциялык жана башка түрлөрү.


-Чет өлкөлүк жактардын катышуусу менен жарандык жана экономикалык иштер боюнча Кыргыз Республикасынын сотторунун жалпы компетенциясы.


-Өзгөчө компетенттүүлүк. Чет өлкөлүк жактар катышкан иштердин сотко караштуулугу.


Семинар аяктагандан кийин катышуучуларга сертификаттар тапшырылат.